Structure of the Triglav Group

As at 31 December 2011 the Triglav Group consisted of the following companies:

Controlling company:

 • Zavarovalnica Triglav d.d.

Subsidiaries of the Triglav Group:

 • Pozavarovalnica Triglav Re d.d.
 • Triglav, Zdravstvena zavarovalnica d.d.
  • Zdravstveni center morje d.o.o.
 • Triglav Osiguranje d.d., Zagreb
 • Triglav INT d.d.
  • Triglav Osiguranje d.d., Sarajevo
   • Autocentar BH d.o.o.
   • Unis automobili i dijelovi d.o.o.
   • Sarajevostan d.d.
  • Triglav Pojišt'ovna a.s., Brno
  • Lovćen Osiguranje a.d., Podgorica
   • Lovćen životna osiguranja a.d.
   • Lovćen avto d.o.o.
  • Triglav Osiguranje a.d.o., Beograd
  • Triglav Osiguranje a.d., Banja Luka
   • Triglav avto d.o.o.
  • Triglav Osiguruvanje a.d., Skopje
 • Triglav Skladi, družba za upravljanje d.o.o.
  • PROF-IN d.o.o.
  • Polara Invest d.d.
 • Triglav Naložbe, finančna družba d.d.
  • Golf Arboretum d.o.o.
  • SALNAL d.d.
   • SIANAL d.o.o.
 • Triglav penzijski fondovi a.d.
 • TRI - PRO d.o.o.
  • TRI-PRO BH d.o.o.
 • AS Triglav - servis in trgovina d.o.o.
 • Triglav nepremičnine, upravljanje in svetovanje d.d.
  • Pista d.o.o.
 • Slovenijales d.d.
  • Slovenijales trgovina d.o.o.
 • Gradis IPGI d.d.
 • Hotel Grad Podvin d.d.

Associated companies of the Triglav Group:

 • Skupna pokojninska družba d.d.
 • TriglavKo, zavarovalno zastopniška družba d.o.o.
 • Tehnološki center varne vožnje Vransko d.o.o.
 • AVRIGO, družba za avtobusni promet in turizem d.d.
 • Nama trgovsko podjetje d.d.
 • Goriške opekarne d.d.
 • Elan Skupina (Skimar) d.o.o.
 • Info TV d.d.
 • IF Prof Plus
 • ZIP Polara Invest Fond a.d., Banja Luka
 
 
 
 
 
 
I AGREE

Our website uses cookies for better user experience

By continuing to browse our website you agree to our use of cookies which helps us provide you with a good user experience on our website. We use Google Analytics for our own analytical purposes and it installs cookies for this purpose (delete GA cookies). More about cookies.